Влез в акаунта си

Цените на жилищата в България

След осем години на непрекъснат ръст на цените на жилищата, цените на жилищата в България продължават да нарастват силно, въпреки намаляващото търсене. Индексът на цените на жилищата в цялата страна се повиши рязко с 10,69% през годината до второто тримесечие на 2023 г., следвайки увеличенията на годишна база от 9,48% през първото тримесечие на 2023 г., 13,37% през четвъртото тримесечие на 2022 г., 15,59% през третото тримесечие на 2022 г., 14,6% през второто тримесечие на 2022 г. и 11,53% през първото тримесечие на 2022 г., по данни на Националния статистически институт (НСИ).first.bg

В реално изражение обаче цените на жилищата всъщност се увеличават само с 1,8% на годишна база през второто тримесечие на 2023 г. в условията на висока инфлация.

На тримесечна база цените на жилищата в цялата страна се повишиха с 4,25% през второто тримесечие на 2023 г. (4,5% с отчитане на инфлацията).

По видове имоти:

Цените на новите жилища са нараснали с 9,5% през годината до второто тримесечие на 2023 г., което е повече от увеличението от 4,9% през предходното тримесечие, но по-малко от ръста от 12,3% през предходната година. Въпреки това, когато се коригират с инфлацията, цените са се увеличили само леко с 0,7%. През последното тримесечие цените на новопостроените жилища се повишиха с 6,8% (7,1%, коригирано спрямо инфлацията).покупка на имот
През второто тримесечие на 2023 г. цените на съществуващите жилища нараснаха силно с 11,4% (2,5% с отчитане на инфлацията) спрямо година по-рано, което е седмо поредно тримесечие на годишен ръст. На тримесечна база цените на съществуващите жилища се повишиха с 2,7% (3% с отчитане на инфлацията).
Годишно изменение на цените на жилищата в България.

След силното си нарастване от 2021 г. до третото тримесечие на 2022 г. търсенето на имоти започна да се забавя към края на 2022 г. в условията на висока инфлация и постепенно повишаващи се лихвени проценти. През последните месеци купувачите на жилища станаха по-предпазливи и често договарят отстъпки от продавачите. През второто тримесечие на 2023 г. броят и стойността на сделките с жилищни имоти в България са намалели съответно с 15,5% и 6,2% в сравнение със същия период на миналата година, сочат данни на НСИ.софия апартаменти под наем

От Bulgarian Properties отбелязват, че сделките отново се увеличават. „Въпреки че през лятото се наблюдаваше известен спад в обема на сделките и интереса, това беше логично с оглед на летния сезон. От началото на септември търсенето в столицата се засили и сделките се сключват активно“, заявиха от Bulgarian Properties.

Гражданите на Европейския съюз могат да купуват имоти в България, включително земя. Преди януари 2012 г. чужденците можеха да купуват земя само на името на юридическо лице и нямаха право да притежават имот.first estates

Активността в областта на жилищното строителство продължава да нараства, макар и с много по-бавни темпове. По данни на НСИ през първите три тримесечия на 2023 г. завършените жилища в България леко се увеличават с 0,8% на годишна база до 14 710 единици.агенция за недвижими имоти

Очаква се икономиката на България като цяло да продължи да расте, макар и с по-бавни темпове. През третото тримесечие на 2023 г. икономиката се разшири с 1,7% спрямо предходната година след ръст от 1,9% на годишна база през второто тримесечие и 2,2% през първото тримесечие, по данни на НСИ. Той отбеляза най-бавния темп на разширяване след свиването на икономиката през 2020 г., главно поради намаляването на износа и спада на публичните разходи. На тримесечна база през третото тримесечие на 2023 г. икономиката се разшири с незначителните 0,4%, което е равностойно на темпа от предходното тримесечие.