Влез в акаунта си

Преценка на ползите от градското озеленяване

Градските общности може да се наложи да преценят дали абсорбцията на вода или ползите от охлаждането са по-важни при проектирането на градско озеленяване.поддържане на зелени площи

Преводът на тази статия е възможен благодарение на партньорството с Planeteando. Una traducción de este artículo fue posible gracias a una asociación con Planeteando.снегопочистване

Градовете страдат от ефекта на градския топлинен остров и от локални наводнения. Градоустроителите често предлагат да се добавят паркове и да се използват строителни практики като вътрешни и външни живи стени и зелени покриви – практики, които могат да имат охлаждащ ефект и да доведат до абсорбиране на дъждовните води. Декоративни дървета Но нови изследвания показват, че практиките за озеленяване на градовете имат различен ефект в различните среди. Общините ще получат по-добра услуга, като определят най-големите си нужди и обмислят коя практика за озеленяване ще ги удовлетвори най-добре.детски площадки

Има много потенциални ползи от градското озеленяване, но също така съществува „изкушението да се приеме, че ползите в един контекст могат да се пренесат в друг“, шефлера отглеждане казва Марк Кътбърт, водещ автор и главен научен сътрудник в Училището по науки за земята и околната среда към Университета в Кардиф, Уелс. Кътбърт и неговите съавтори са предприели изследването, за да разберат въздействието на практиките за озеленяване на градовете върху различни екосистеми.водни ефекти и фонтани

Едно от основните открития е, че при сух климат градското озеленяване работи най-добре, когато е насочено към намаляване на повърхностния воден отток, докато при по-влажен климат е по-вероятно охлаждането да бъде по-силно полезно. Поради тази зависимост „общите стратегии за градско озеленяване не могат да дадат висока ефективност едновременно за решаване на проблемите с градския топлинен остров и градските наводнения в повечето градове по света“, обяснява Кътбърт.контрол и одит

Други фактори, като например дебелината на субстрата, могат да определят колко полезно е градското озеленяване. По принцип по-дебелите почви, като тези в градските паркове, имат по-големи възможности за съхраняване на влагата в почвата и по този начин могат да осигурят в известна степен ползи както за охлаждането, така и за задържането на водата, като в допълнение са по-устойчиви при екстремни метеорологични явления, дължащи се на изменението на климата. По-тънките субстрати като зелените покриви осигуряват само „разумни резултати“, според проучването.строително-монтажни работи

Харини Нагендра, който ръководи Центъра за климатични промени и устойчивост в Университета „Азим Премджи“ в Индия, не е участвал торф в новото проучване, но подчерта необходимостта от допълнителни изследвания по темата: „Тропическите градове ще трябва да следват различни стратегии от тези в умерения пояс. Но повечето от тези модели и теренни проучвания са проведени в градове от умерения пояс, така че всъщност не знаем достатъчно, за да разработим най-добрите стратегии за тропическите градове.“водни ефекти и фонтани

Необходимост от местно планиране и ангажиране на общността

Макар че един специалист по градско планиране може да иска да създаде парк въз основа на локалните му ползи за климата, отчитането на това, какво всъщност искат жителите на общността в своите квартали, „добавя няколко нива на сложност“ озеленяване София към политиките и проектите за градско озеленяване, казва Нагендра. Тя е съавтор на статия от януари 2021 г. в списание Urban Forestry and Urban Greening, която установява неравнопоставеност, свързана с пола и доходите, при достъпа до градски паркове в Хайдерабад, град с над 6 милиона жители в централна Индия.

Проучването се фокусира върху четири парка в града и установява, че групите с ниски доходи са маргинализирани. Например всички паркове са имали входни такси, както и разпоредби, които са забранявали брането на цветя. озеленяване Освен това жителките изразяват загриженост за безопасността. Градските паркове като тези в Хайдерабад трябва да бъдат „преосмислени като общи пространства с достъп за всички“, се казва в заключението на документа.покривно озеленяване

Създаването на зелени площи може да допринесе и за социалното неравенство чрез процеса на джентрификация, казват експертите. Изабел Ангеловски, директор на Лабораторията за градска екологична справедливост и устойчивост в Барселона, заяви, че зелената инфраструктура може да допринесе за „по-високи цени на земята и жилищата и следователно за изселване на най-слабите в социално отношение жители поради процесите на зелена джентрификация“.вертикално озеленяване

Градовете трябва да бъдат едновременно зелени и справедливи, допълни Ангеловски, и една тясна перспектива на озеленяването, TH Consulting която се фокусира само върху екологичните ползи, може да рискува да създаде социални неравенства, ако не е придружена или дори предшествана от силни политики за достъпни жилища и приобщаващо озеленяване.интериорно озеленяване

В предишни доклади беше подчертано как участието на местните общности може да помогне за създаването на екологично справедливи зелени площи. Кътбърт добави, че стратегиите за изпълнение трябва да „отчитат много по-широк набор от социални, културни и икономически фактори“.поддържане на зелени площи

„Дали това е район, в който децата са лишени от места за игра и има високо ниво на затлъстяване? Искат ли [жителите] TH Consulting безопасни открити пространства за игра на децата?“ Нагендра попита. „Или това е хранителна пустиня, където за тях е по-важно да има обществени градински площи, където хората могат да отглеждат сами храната си?“фън шуй в зелените площи

Такива проекти за озеленяване „не могат да бъдат изначално определени“, каза Нагендра. Създаването на зелени площи „ще даде началото на социално-екологични трансформации в ландшафта и в общността, които не могат да се предвидят предварително“. Например в тропическите райони мерките за озеленяване, които по невнимание увеличават абсорбцията на вода, могат да доведат до преовлажнени зони, където комарите процъфтяват. TH Consulting Пренасяните от тях болести биха могли да наложат отводнителни интервенции, което подчертава значението на адаптацията и постоянната преоценка на практиките за озеленяване.автоматизирани поливни системи

В крайна сметка създаването на зелени площи изисква „съвместно проектиране между учени, експерти и местни жители, а това е интерактивен процес, в който няма лесни преки пътища“, казва Нагендра.поддържане на зелени площи